Budownictwo

Na czym polega praca jako architekt domu?

Na czym polega praca jako architekt domu?

Architekci to ludzie, którzy zajmują się projektowaniem domów i innych budowli. Są to ludzie wykształceni, posiadają fachową wiedzę zarówno artystyczną jak i specjalistyczną z przedmiotów ścisłych. Co dokładnie robi architekt domu?

Jak wygląda praca jako architekt domu?

Początkową fazą w pracy architekta domu jest rozmowa z klientem na temat tego, jak wyobraża on sobie przyszłe gniazdko. Jest to bardzo ważny etap jego pracy, ponieważ to właśnie wtedy poznaje on potrzeby klienta, jego wymagania i oczekiwania. Kolejnym etapem jest wstępne określenie kosztów budowy, dokładny wygląd budynku, a także funkcjonalność poszczególnych pomieszczeń. Następnie architekt przedstawia klientowi przygotowane wcześniej rysunki i szkice. Po zaakceptowaniu projektu architekt kompletuje jego całą dokumentację. Jest to projekt architektoniczny, czyli opis techniczny, w którym znajdą się wszystkie kondygnacje, elewacje, przekroje, a także rysunki uzupełniające. W skład projektu wchodzi także projekt zagospodarowania terenu, konstrukcji i instalacji, ustalone warunki zabudowy i wiele innych dokumentów. Projekt powinien być złożony w czterech egzemplarzach, z których jeden trafia do nadzoru budowlanego, drugi do organu, który wydaje decyzje, a dwa pozostałe do inwestora.
Architekt domu nadzoruje budowę, reprezentuje klienta w czasie zawierania umów z wykonawcami lub podwykonawcami, a przede wszystkim służy klientowi cenną radą podczas całej budowy.

Jak wygląda praca jako architekt domu

Jakie specjalizacje mogą być w zawodzie architekta?

Architekt domu to tylko jedna ze specjalizacji, którą może zrobić ktoś, kto kończy studia w tym kierunku. jest także architekt wnętrz, który zajmuje się projektowaniem pomieszczeń zgodnie z wymogami klienta oraz architekt krajobrazu projektujący krajobraz, a także miejsca otwartych przestrzeni publicznych, takie jak parki, skwery, ogrody. Istnieje również zawód architekta- ruralisty, który projektuje tereny wiejskie oraz architekt- urbanista, który projektuje przestrzenie miejskie.

Jakie cechy powinien mieć dobry architekt?

Osoba, która chce pracować jako architekt, powinna posiadać przede wszystkim wyobraźnie przestrzenną, a także uzdolnienia plastyczne oraz wrażliwość na kolor, przestrzeń i formę. Powinna mieć opanowany rysunek zarówno techniczny jak i plastyczny, oraz wykazać się znajomością materiałów budowlanych. Przyszły architekt powinien doskonale umieć obsługiwać komputer, różne aplikacje oraz biegle posługiwać się językiem angielskim. Powinna być to również osoba otwarta na zmiany, która potrafi rozmawiać z ludźmi.

redrooster.pl

Udostępnij